Słowa zarezerwowane

Typy danych:
boolean0..1
byte0..255
charznakowy
class
doublerzeczywisty podwójnej precyzji
floatrzeczywisty
int-32767..32768
longDuży stałoprzecinkowy
vardowolny
voidpusty
Pętle i wyrażenia warunkowe:
break
case
do
else
for
goto
if
switch
while
with
Modyfikatory typów:
abstract
const
default
private
protected
public
short
static
Obsługa błędów:
catch
continue
throw
throws
try
delete
extends
false
final
finally
function
implements
import
in
instanceof
interface
native
new
null
package
return
super
synchronized
this
transient
true
typeof