Ten przykład Java Scriptu liczy kwadrat podanej liczby.

info Tutaj występuje do obiektów (input text) o nazwach zmienna i wynik, a konkretnie ich wartości. do wynik.value wpisywany jest kwadrat zmienna.value.

info Tutaj, oprócz podania typu pola (input type=text), musimy nadać nazwę obiektowi (chyba że się będziemy odwoływać do niego przez jego numer), co jest wykorzystywane w procedurze obsługi.

Ten przykład już coś nam mówi o możliwościach JavaScript-u. W podobny sposób można spreparować stronę, która np. policzy nam wyznacznik macierzy lub coś takiego ( oczywiście wtedy trzeba będzie mieć więcej pól wprowadzania danych)