Zdarzenia


Zdarzenie Opis
onAbort
onBlur gdy element przestaje być aktywny
onClick po kliknięciu myszki
onChange gdy się zmieni zawartość przy opuszczaniu
onError w wypadku błędu
onFocus gdy element staje się aktywny
onLoad przy wczytywaniu
onMouseOut gdy myszka zjedzie z obiektu
onMouseOver gdy myszka znajdzie się nad obiektem
onReset gdy czyścimy formularz
onSelect gdy zaznaczymy w obszarze fragment tekstu
onSubmit przy wysyłaniu formularza
onUnload gdy wczytujemy kolejną stronę na miejsce bieżącej