Powyżej zobaczysz Ÿródło skryptu

tutaj zobaczysz efekt działania skryptu