Ten przykład Java Scriptu wyświetla okienko ostrzeżenia po naciśnięciu przycisku

info Jak widać, tutaj JavaScript umieściliśmy w części HEAD. Język zatem - JavaScript

info tutaj deklarujemy funkcję obsluga(); - jej deklaracja następuje dalej.

info { - ten znak ma to samo znaczenie co w C, albo w Pascalu Begin

info Wywołujemy tutaj procedurę alert obiektu Window Powoduje on wyświetlenie okienka ostrzeżenia z dowolnym tekstem.

info ) - ten znak ma to samo znaczenie co w C, albo w Pascalu End;

info Koniec skryptu

info OnClick jest jednym ze zdarzeń które mogą nastąpić. Powoduje ono uruchomienie procedury obsługi po naciśnięciu. Innym np. Jest OnMouseOver (uruchamia się, gdy myszka jest nad obiektem)

Pełną listę zdarzeń znajdziesz TUTAJ

Na tym przykładzie zilustrowane jest co to jest zdarzenie i wbudowanie JavaScriptu w część HEAD. ( podejrzewam, że alert jest przeznaczone do innych celów, ale to chyba nie problem?) Zapraszam do następnego przykładu!